Welkom op onze website

Onze montessorischool is een warme, vrolijke en toekomstgerichte school die staat voor kwaliteit en betrokkenheid. Belangrijke waarden zijn samen werken, samen spelen en samen vieren, waarbij de individuele ontwikkeling van leerling en leraar de basis is. Onze leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de ander. De leraren zijn autonome professionals met als taak het combineren van de schoolcultuur met eigen initiatieven. De school investeert in culturele activiteiten, waarbij historisch besef, creativiteit en zelfontplooiing centraal staan. Alle medewerkers zijn in dialoog met elkaar waarbij ouders pedagogische partners zijn.
 
- Team Nieuw Vreugd en Rust - 
 
Nieuwsberichten
23-05-2019 - Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 staat vanaf heden op de website onder downloads
Contactpersoon klachtenregeling NVR
08-11-2018 - Om algemeen bekend te maken, is dit contactpersoon klachtenregeling binnen NVR.
Klachten- en incidentenregeling
18-10-2018 - Document is bijgewerkt op onze website!


Klik op de lees meer-knop voor meer actuele informatie